KEDAH

KULIM CLUB

ADDRESS : No 10, Taman Tasik Putra, 09000 Kulim Kedah

OFFICE : 04 – 4906054

EMAIL : kulim-club@live.com.my

ROYAL KEDAH GOLF CLUB

ADDRESS : Pum Pong, 05250 Alor Setar, Kedah, Malaysia

OFFICE : 04 – 7330467

EMAIL : royalkedahclub@gmail.com

SUNGAI PETANI CLUB

ADDRESS : 23-C Jalan Sungai Layar, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman

OFFICE : 04 – 4224894

EMAIL :